c S
Izbor dana

Rok za izvanredni otkaz

16.04.2010 07:23 Ukoliko nalaz Interne revizije poslodavca sadrži sve činjenice koje prema sadržaju Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu predstavljaju otkazne razloge, tada prekluzivan rok za donošenje Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu počinje teći od zaključka poslodavca kojim je prihvaćen nalaz Interne revizije.