c S
Izbor dana

Naknada za oduzetu imovinu

21.04.2010 07:43 Prijašnji vlasnik može pod uvjetima iz Zakona ostvariti pravo na povrat oduzetog građevinskog zemljišta koje je oduzeto radi izgradnje drugog objekta, ukoliko takav objekt nije izgrađen.