c S
Izbor dana

Ugovor o tekućem računu

23.04.2010 07:33 Opunomoćenika na tekućem računu obvezuju odredbe Ugovora o tekućem računu koje su zaključili banka i vlasnik tekućeg računa budući se pristupnica smatra Ugovorom o pristupanju dugu.