c S
Izbor dana

Preraspodjela radnog vremena

28.04.2010 07:40 Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom, međutim, poslodavac je dužan radnici isplatiti razliku plaće za određene sate iznad punog radnog vremena kao za prekovremeni rad, bez obzira što je poslodavac donio odluku o preraspodjeli radnog vremena, ukoliko je na isto obvezan Kolektivnim ugovorom.