c S
Izbor dana

Bjanko zadužnica

29.04.2010 07:34 Ako je dužnik vjerovniku izdao bjanko zadužnicu, vjerovnik može u nju naknadno upisati iznos tražbine. Ukoliko on to učini i ispuni preostali dio bjanko zadužnice (osim potpisa dužnika koji mora biti javno ovjeren), ta zadužnica ima svojstvo ovršne isprave temeljem koje sud može odrediti ovrhu.