c S
Izbor dana

Dostava presude registarskom sudu

05.05.2010 07:33 Uprava društva mora bez odgađanja sudskom registru dostaviti presudu kojom je sud utvrdio da je odluka glavne skupštine ništava. Ako je u sudskom registru bila upisana odluka glavne skupštine koja je oglašena ništavom, u sudski registar se mora upisati i presuda s time da se (ako je odluka bila objavljena) presuda mora objaviti na isti način kako se objavljuje odluka.