c S
Izbor dana

Pravo na pristup informacijama

10.05.2010 07:41 U slučaju šutnje upravnog tijela u predmetu prava na pristup informacijama na rokove za ulaganje pravnih lijekova, primjenjuju se odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.