c S
Izbor dana

Ugovor o radu na određeno vrijeme

11.05.2010 07:35 Sud će odbiti tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži utvrđenje da je u stalnom radnom odnosu kod tuženika, bez obzira na činjenicu što je tužitelj temeljem sklopljenih ugovora o radu na određeno vrijeme bio u neprekinutom radnom odnosu kod tuženika duže od tri godine, ukoliko su za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme postojali opravdani razlozi a temeljem tih ugovora tužitelj je obavljao različite poslove.