c S
Izbor dana

Tužbeni zahtjev u parnici radi utvrđenja tražbine

12.05.2010 07:49 Tužbeni zahtjev na utvrđenje osporene tražbine mora biti istovjetan s rješenjem kojim je tužitelj upućen na parnicu, a izreka presude kojom se utvrđuje postojanje osporene tražbine mora biti istovjetna s tužbenim zahtjevom.