c S
Izbor dana

Izvanugovorna-deliktna odgovornost

13.05.2010 07:29 Ukoliko tužitelji od tuženika potražuju naknadu štete nastale kao posljedica zlonamjernog štetnog postupka - prijevare počinjene od strane tuženika, tada tužitelji kao prevarena ugovorna strana imaju pravo zahtijevati naknadu štete, time da isti nisu u obvezi tražiti poništenje ugovora, iz čega slijedi da tužiteljice imaju pravo na naknadu štete bez obzira što iste nisu sudjelovale kao oštećene osobe u kaznenom postupku.