c S
Izbor dana

Zadržavanje objekta u prostoru

18.05.2010 07:56 Zakon o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje može se primijeniti samo ako je postupak započeo prije 27. svibnja 1995. jer nakon toga rečeni zakon je stavljen izvan snage.