c S
Izbor dana

Zbrinjavanje komunalnog otpada

19.05.2010 07:42 Ukoliko je tuženiku izdana potvrda o preuzimanju tipske posude za skupljanje otpada, koja potvrda je potpisana po ugovornim stranama, tada se ista smatra pisanim ugovorom o o zbrinjavanju otpada, zbog čega je tuženik u obvezi plaćati komunalnu uslugu za zbrinjavanje komunalnog otpada.