c S
Izbor dana

Zaštita prava korisnika tereta upisanog u z.k.

24.05.2010 07:15 Korisnik tereta upisanog u zemljišnoj knjizi može tužbom (tužbenim zahtjevom) zahtijevati od vlasnika opterećene nekretnine samo radnju trpljenja namirenja dospjelih neispunjenih pojedinačnih obveza iz njezine vrijednosti. Korisnik tereta ne može postaviti tužbeni zahtjev kojim bi sud obvezao vlasnika opterećene nekretnine na radnju nečinjenja.