c S
Izbor dana

Geometrijska dioba

27.05.2010 07:32 Nemoguće je provesti geometrijsku diobu stana koji se nalazi u višestambenoj zgradi, budući isti predstavlja samo jedan poseban dio nekretnine koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine.