c S
Izbor dana

Sudsko ocjenjivanje nadležnosti

28.05.2010 07:33 Odmah po primitku tužbe (prijedloga za otvaranje stečajnog postupka) sud ocjenjuje je li nadležan. Ako je sud mjesno nadležan u vrijeme primitka tužbe (prijedloga za otvaranje stečaja), on i nadalje ostaje mjesno nadležan za postupanje neovisno o tome je li tuženik (stečajni dužnik) tijekom postupka promijenio svoje sjedište pa čak i u slučaju kada je zakonom propisana isključiva mjesna nadležnost suda.