c S
Izbor dana

Prestanak stalnog boravka

31.05.2010 07:15 Trajno nastanjenom strancu prestaje boravak ako izbiva iz Hrvatske dulje od jedne godine, a o tome ne izvijesti nadležno tijelo.