c S
Izbor dana

Neprava obnova kaznenog postupka

01.06.2010 07:29 Ukoliko je sud preinačio pravomoćne presude glede odluka o kazni na način da je osuđenika osudio na jednu jedinstvenu kaznu zatvora na temelju već utvrđenih kazni zatvora, tada se radi o tzv. nepravoj obnovi kaznenog postupka.