c S
Izbor dana

Solidarna odgovornost naručitelja i izvođača radova

10.06.2010 07:33 Treća osoba kojoj je izvođenjem radova na nekretnini izvođač prouzročio štetu, može po svom nahođenju za naknadu prouzročene štete tužiti izvođača i/ili naručitelja radova budući da oni solidarno odgovaraju za štetu koja je nastala u vezi s izvođenjem tih radova.