c S
Izbor dana

Ukidanje klauzule pravomoćnosti

15.06.2010 07:33 Sud će ukinuti klauzulu pravomoćnosti na rješenju o nasljeđivanju ukoliko objavljeno rješenje i pisani otpravak rješenja o nasljeđivanju nisu identični, a stranka se odrekla pravo na žalbu trenutkom objave istoga.