c S
Izbor dana

Subjektivna preinaka tužbe

21.06.2010 07:33 Sud nije ovlašten dopustiti proširenje tužbe na novog tuženika ukoliko se isti protivi da stupi u parnicu, bez obzira što smatra da su tuženi suparničari u konkretnom predmetu, jer bi u tom slučaju svoju odluku o odgovornosti kao i suparničarstvu iz čl. 201. Zakona o parničnom postupku prejudicirao odnosno preuranjeno primijenio, odnosno ignorirao procesnu zapreku iz čl. 196. st. 2. Zakona o parničnom postupku.