c S
Izbor dana

Pretpostavke za odgodu ovrhe

25.06.2010 07:10 Nakon izmjena i dopuna Ovršnog zakona (NN. 67/08) reducirana je mogućnost odgode ovrhe u fazi ovršnog postupka u kojoj nije započela provedba ovrhe, time da je dodatno reducirana i u fazi provedbe ovrhe na način da je ograničena i da se može odrediti samo jednom.