c S
Izbor dana

Privremena mjera radi osiguranja novčane tražbine

29.06.2010 07:10 Pretpostavke za određivanje privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine su da je predlagatelj osiguranja učinio vjerojatnim postojanje svoje tražbine i da je učinio vjerojatnim postojanje opasnosti da će protivnik osiguranja bez određivanja takve mjere spriječiti ili znatno otežati naplatu tražbine predlagatelja osiguranja time što će svoju imovinu otuđiti, prikriti ili na drugi način njome raspolagati.