c S
Izbor dana

Prijedlog za promjenu sredstava i predmeta ovrhe

09.07.2010 07:10 Ukoliko tijekom ovršnog postupka na pokretninama nije bilo uspješno održano niti jedno uredovanje radi popisa i procjene pokretnina niti se može utvrditi da li je ovrhu moguće provesti, a ovrhovoditelj je povukao svoj prijedlog za ovrhu na pokretninama, tada je sud dužan obustaviti ovrhu, dok je ovrhovoditelj nakon povlačenja prijedloga ovlašten podnijeti novi prijedlog za ovrhu ali ne i prijedlog za promjenu sredstava i predmeta ovrhe.