c S
Izbor dana

Pravo na potporu za obnovu kuće

12.07.2010 07:20 Radi ostvarivanja prava na potporu za popravak kuće, u postupku treba dokazati prebivanje u toj kući do početka ratnih operacija, što pretpostavlja neprekidno korištenje objekta, a ne samo povremeni dolazak.