c S
Izbor dana

Katastarski upis

26.07.2010 07:37 Ako je promjena katastarskog upisa izvršena na temelju parcelacionog elaborata kojeg nije potvrdilo nadležno upravno tijelo, takvo se rješenje može proglasiti ništavim, kao neizvršivo.