c S
Izbor dana

Osiguranje za tuđi račun ili za račun koga se tiče

27.07.2010 07:19 U slučaju osiguranja za tuđi račun obveze plaćanja dužan je izvršavati ugovaratelj osiguranja, ali on ne može vršiti prava iz osiguranja bez pristanka osobe čiji je interes osiguran.