c S
Izbor dana

Obvezno pravo - početak zastarijevanja

02.08.2010 07:15 Zastarijevanje počinje teći prvoga dana poslije dana kada je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze.