c S
Izbor dana

Lišenje prava na roditeljsku skrb

03.08.2010 07:15 Sud će lišiti majku mlljt. djeteta prava na roditeljsku skrb ukoliko ista u razdoblju dužem od tri mjeseca ne skrbi o mlljt. djetetu sa kojim ne živi, a njezino se propuštanje skrbi odnosi na uzdržavanje mlljt. djeteta, budući je propuštanje uzdržavanja jedan od vidova propisane skrbi roditelja od djeci.