c S
Izbor dana

Prijedlog za osiguranje

06.08.2010 07:15 Za odlučivanje o prijedlogu za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini, nadležan je sud koji vodi javnu knjigu u kojoj treba provesti upis, time da stalne službe imaju svoju stvarnu i mjesnu nadležnost, zbog čega predlagatelj osiguranja nije bio ovlašten obuhvatiti jednim prijedlogom za osiguranje sve nekretnine protivnika osiguranja koje su u nadležnosti jednog općinskog suda, ali različitih stalnih službi tog suda.