c S
Izbor dana

Kazneno djelo odavanja državne tajne

09.08.2010 07:15 Sud nije dužan pregledati dokumentaciju radi utvrđivanja njezinog točnog sadržaja, odnosno utvrđivati konkretni sadržaj svakog pojedinog dokumenta, kada se radi o otpužbi radi kaznenog djela odavanja državne tajne, budući je u tom slučaju dovoljno utvrditi da su dokumenti s kojima je na nedopustiv način raspolagala optuženica bili označeni kao državna ili službena tajna.