c S
Izbor dana

Parnični postupak - prekoračenje tužbenog zahtjeva

10.08.2010 07:15 U slučaju da tužitelj tužbenim zahtjevom potražuje određeni novčani iznos izražen u stranoj valuti iako ima pravo potraživati samo iznos izražen u hrvatskim kunama, sud može (ako ocijeni tužiteljev zahtjev osnovanim) obvezati tuženika na isplatu novčanog iznosa izraženog u kunama. Time sud nije prekoračio tužbeni zahtjev.