c S
Izbor dana

Izdavanje poslovne vize

11.08.2010 07:15 Poslovna dozvola za stranca smatra se odobrenjem za privremeni boravak i rad, pa se zapreke za izdavanje odobrenja za privremeni boravak, smatraju zaprekama za izdavanje poslovne dozvole.