c S
Izbor dana

Faktični rad

12.08.2010 14:27 Ukoliko je tužitelj obavljao određene poslove za tuženika, tada mu pripada pravo na naknadu za faktični rad u visini koja bi mu pripadala da je egzistirao ugovor o radu.