c S
Izbor dana

Obračun doprinosa i poreza iz bruto plaće

13.08.2010 07:15 Budući je radnik dužan utužiti novčane tražbine po osnovi radnog odnosa u bruto iznosu, to je sud dužan nakon primitka prijedloga za ovrhu od nadležne porezne uprave zatražiti da izvrši obračun svih doprinosa i poreza koji se plaćaju iz bruto plaće radnika prilikom isplate plaće, te nakon toga odrediti isplatu plaće ovrhovoditelju, umanjenu za obračunati iznos svih doprinosa i poreza.