c S
Izbor dana

Primjena prostornog plana

26.08.2010 07:31 Nesuglasnost izdane lokacijske dozvole s prostornim planom treba dokazati, jer sama tvrdnja o tome, nije dovoljna.