c S
Izbor dana

Usmeni otkaz ugovora o radu

03.09.2010 07:28 Otkaz ugovora o radu koji nema pisani oblik ima za posljedicu prestanak ugovora o radu ukoliko je radnik na temelju takvog otkaza prestao dolaziti na posao iz kojeg razloga sud nije ovlašten ocjenjivati zahtjev tužitelja za utvrđenje kontinuiteta radnog odnosa kod tuženika niti da se naloži tuženiku da s tužiteljem sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kao i da prizna tužitelju sva prava iz radnog odnosa, ako tužitelj nije tražio utvrđenje nedopuštenosti usmenog otkaza ugovora o radu.