c S
Izbor dana

Naplata poreza

07.09.2010 07:25 Zahtjev za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina ne može se dati nakon što je postupak razreza poreza okončan, a obnova tog postupka ne može se tražiti zbog propusta da se u poreznoj prijavi navede razlog radi kojeg se traži oslobođenje.