c S
Izbor dana

Beznačajno djelo

15.09.2010 07:30 Da bi određeno kazneno djelo moglo biti kvalificirano kao beznačajno djelo, potrebno je da su kumulativno ispunjeni uvjeti - da isto predstavlja mali stupanj neprava i mali stupanj krivnje, a proizvodnja 495 grama opojne droge marihuane ne predstavlja takvu malu kvantifikaciju neprava.