c S
Izbor dana

Potpora za popravak kuće

21.09.2010 07:35 Objekt koji nema vanjskih pogodaka niti oštećenja ne može se utvrditi kao oštećen više od I. kategorije oštećenja.