c S
Izbor dana

Odlučivanje primjenom pravila o teretu dokazivanja

28.09.2010 07:18 Pravilo o teretu dokazivanja obvezuje sud da uzme za nedokazanu onu tvrdnju za čiju istinitost stranka, koja se na tu činjenicu poziva u svoju korist, nije predložila sudu dovoljno adekvatnih dokaznih sredstava.