c S
Izbor dana

Oblici povrata oduzete imovine

30.09.2010 07:27 Oduzeto građevinsko zemljište može se vratiti u naravi bez obzira je li bilo nacionalizirano ili eksproprirano jer je jedino odlučno je li privedeno namjeni.