c S
Izbor dana

Zloupotreba procesnih ovlasti

05.10.2010 07:26 Zakonskog zastupnika stranke, koji pred sudom nije govorio istinu i nije se savjesno koristio pravima koja su mu priznata Zakonom o parničnom postupku, sud može kazniti novčanom kaznom.