c S
Izbor dana

Nacionalizirana imovina

06.10.2010 07:33 Prijašnji vlasnici imaju pravo na naknadu za nacionalizirane nekretnine koje nisu bile eksproprirane nego je naknada isplaćena po Zakonu o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj: 10/78, 5/80, 30/80, 46/2 – pročišćeni tekst, 28/87 i 39/88).