c S
Izbor dana

Ispunjenje obveze od strane treće osobe

07.10.2010 07:33 Ukoliko tužitelj nije ugovorna strana u Privremenom kupoprodajnom ugovoru, tada isti, nakon što je ugovor raskinut, nema pravo tražiti povrat onoga što je strana iz ugovorna dala radi djelomičnog izvršenja ugovora.