c S
Izbor dana

Prijava nedostatnosti stečajne mase

12.10.2010 07:30 Kada je stečajna masa dostatna za pokriće troškova stečajnog postupka, ali ne i za ostale obveze stečajne mase dužnost je stečajnog upravitelja da stečajnom sucu podnese prijavu o nedostatnosti stečajne mase.