c S
Izbor dana

Oblici povrata oduzetog zemljišta

13.10.2010 07:19 Oduzeto građevinsko zemljište može se vratiti u naravi bez obzira je li bilo nacionalizirano ili eksproprirano jer je jedino odlučno je li privedeno namjeni.