c S
Izbor dana

Pravo na naknadu

21.10.2010 07:36 Naknada se raspoređuje na prijašnje vlasnike odnosno njihove nasljednike prvog nasljednog reda na način da se uspostavi stanje kakvo je bilo prije oduzimanja imovine.