c S
Izbor dana

Isplata obroka koje je poslodavac propustio obustaviti

25.10.2010 07:38 Prijedlog kojim ovrhovoditelj predlaže da sud u ovršnom postupku rješenjem naloži poslodavcu da mu isplati sve obroke što ih je propustio obustaviti i isplatiti prema rješenju o ovrsi, ne smatra se prijedlogom za ovrhu, budući je takav prijedlog sukladan kondemnatornoj tužbi jer se odnosi na isplatu obroka koje je poslodavac propustio obustaviti i isplatiti prema rješenju o ovrsi a na temelju pravomoćnog rješenja kojim je poslodavcu naložena isplata.