c S
Izbor dana

Obvezno pravo - opći zastarni rok

04.11.2010 07:30 Vrijeme potrebno za zastaru prosuđuje se prema posebnim zakonima koji su bili na snazi u vrijeme sklapanja ugovora. Ako tim zakonima nije bilo propisano vrijeme zastarijevanja, potraživanja zastarijevaju u općem zastarnom roku od pet godina.