c S
Izbor dana

Odgovornost za imovinsku štetu

08.11.2010 07:31 Ukoliko je tužitelj izgradio javnu cestu na način da je cestovnim odvodom spriječio, pogoršao odnosno narušio prirodno otjecanje oborinskih voda, tada za štetu koja je posljedica istoga odgovara tužitelj, budući se navedeno ne može smatrati višom silom.